Cloud seven

Idea Assessment

Van idee naar nieuwe digitale oplossing (product, dienst, werkproces)

Binnen organisaties zijn er vaak ideeën te over. Om processen te versnellen, om communicatie te verbeteren, om een specifiek probleem op te lossen of om een nieuwe product of dienst te ontwikkelen. 

Deze zee van ideeën is, zonder een methodische aanpak om ook echt met een idee aan de slag te gaan, precies dat: ideeën. Hoe kan uw organisatie de juiste keuze maken tussen de ideeën zodat de beoogde voordelen worden behaald, de pijnpunten worden getackeld en een oplossing wordt gerealiseerd die ook goed in de organisatie kan worden geïmplementeerd?

Idea Assessment biedt de uitkomst en is bedoeld om de doorlooptijd te verkorten om een idee te ontwikkelen en de risico’s te verkleinen. 

Idea assessment: maak de juiste keuze

Het proces van Idea Assessment kent een aantal stappen:

Doelen stellen & beleid bepalen

Laten we starten bij het begin: het bepalen van de doelstellingen en het beleid. Elk idee moet hieraan getoetst om er zeker van te zijn dat een idee de juiste waarde kan toevoegen.

Vragen die mee worden genomen zijn:

Het bepalen van de succescriteria is één van de belangrijkste onderdelen. Het biedt het framework waarbinnen de ideeën tegen elkaar worden afgewogen in de ‘eerste selectieronde’.

Succescriteria kunnen bijvoorbeeld zijn:

Een doelstelling en succescriteria kunnen bijvoorbeeld zijn:

In onze branche behoren tot de top 3 duurzame bedrijven in Nederland door:

– De komende 3 jaar jaarlijks 20% reductie te realiseren van CO2 uitstoot;
– Over 5 jaar energieneutraal zijn (balans tussen verbruikte en teruggewonnen energie)
– Over 10 jaar 50% van de gebruikte materialen te recyclen

Neem contact met ons op voor meer informatie

Inventariseren van ideeën

Na het bepalen van de doelstellingen en de succescriteria kan het inventariseren beginnen. Bij grote organisaties brengt dit de nodige uitdagingen met zich mee. Gelukkig zijn daar slimme oplossingen voor. Denk aan een (digitale) ideeënbus of een online vragenlijst die kan worden rondgestuurd. Belangrijk in dit deel van het proces is een heldere communicatie naar de medewerkers en een duidelijke instructie wat er van hen wordt verwacht.

In deze fase is het relevant om de aanbrenger van een idee een aantal simpele validatie-stappen uit te laten voeren voordat hij/zij een idee mag indienen. Bijvoorbeeld, het checken van het idee met collega’s of nazoeken op internet of er al standaard diensten of apps zijn, ed.

Na het invangen van de ideeën is het zaak deze te ontdubbelen en te clusteren. Waarschijnlijk hebben meer mensen binnen de organisatie hetzelfde (soort) idee, of aanvullende ideeën die met elkaar kunnen worden geïntegreerd. Wat overblijft is een set van ideeën die klaar zijn voor nadere beoordeling en verdere selectie.

Beoordelen van ideeën

Het beoordelingsproces kent drie fases:

Het doel van het beoordelingsproces om ideeën te  identificeren die een hoge impact hebben op het realiseren van de bedrijfsdoelstelling en een lage kosten om te realiseren (sweetspot), waarbij deze selectie zoveel als mogelijk gebaseerd is op harde onderzoeksdata. 

De beste ideeën bevinden zich in de rechterbovenhoek: high impact en low costs of realisation.

1. Een eerste beoordeling door een beoordelingspanel op basis van de succescriteria

Het beoordelen van de ideeën wordt uitgevoerd door een beoordelingspanel onder leiding van een gespecialiseerde moderator. Het panel is samengesteld  uit stakeholders zoals bijvoorbeeld:

Aan de hand van de eerder geformuleerde doelstellingen en succescriteria bediscussiëren zij de waarden en de haalbaarheid van de ideeën. Uiteindelijk stemmen zij, op een schaal van 1 tot 5, over de impact die een idee kan hebben en de kosten om te realiseren. Het gewogen resultaat van de stemming bepaald hoe het idee scoort ten opzichte van andere ideeën (zie figuur hieronder).

Aan de hand van de plek in het voorgaande figuur maakt het panel een keuze welke ideeën er verdergaand gevalideerd gaan worden.

2. Validatie van de geselecteerde ideeën op basis van onderzoeksdata

Ideeën zijn gebaseerd op aannames en een aanname introduceert een risico. De validatiefase is bedoeld harde onderzoeksdata te verzamelen waarmee aannames worden gecheckt en risico’s gemitigeerd.

Mogelijkheden om een validatie-onderzoek uit te voeren zijn bijvoorbeeld:

De onderzoeksdata van de validatiefase worden besproken en gewogen in het beoordelingspanel (go/no-go sessie) waar uiteindelijk de beslissing wordt genomen om een idee door te zetten naar een volgende realisatiefase of om te stoppen.

Idea Assessment voor uw organisatie

Cloud Seven is gespecialiseerd in Enterprise Mobility Management en Mobile Application Management. Wij hebben jarenlange ervaring met het valideren van ideeën en ontwikkelen- en/of implementeren van producten die ook echt toegevoegde waarde hebben binnen organisaties. Onze consultants en moderators helpen u graag met grip te krijgen op de ideeënstroom binnen uw organisatie en hoe deze optimaal kunnen worden ingezet om de doelstellingen van uw organisatie te realiseren.

Wilt u ontdekken hoe u uw EMM service kan verbeteren?

cookie

Deze site maakt gebruik van cookies, zodat wij onze bezoekers ook beter kunnen leren kennen, zoals u ons beter leert kennen. Dit gebeurt volledig anoniem, wij vinden uw privacy en anonimiteit belangrijk. Zouden wij uw geanonimiseerde data middels cookies mogen verzamelen om te analyseren? Lees ons privacy-statement.